Protestantse gemeente


Veldhoven

Contact

Wanneer u ideeën of vragen hebt, neem dan contact met ons op door de een van de onderstaande e-mailadressen of telefoonnummers te gebruiken. 

Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven Route naar Immanuelkerk 
 

Functie Naam Emailadres Telefoonnummer

Predikant

 

Kerkelijk werker

Ds. Wim Dekker

 

Lieuwe T. Wijbenga

 

wdekker1994@kpnmail.nl

 

l.t.wijbenga@ziggo.nl 

040 202 42 40
06 237 17 603
liefst op werkdagen:
9.00-9.30 & 18.00-18.30 u.

06 193 56 774

Koster en zalenverhuur Hetty van den Hurk

koster@immanuelkerkveldhoven.nl

06 508 18 845 (mobiel)
040 254 75 29 (thuis)
040 253 26 69 (kerk)

Informatie en bestuur      
Voorzitter Kerkenraad Anneke van der Linden voorzitter@immanuelkerkveldhoven.nl 06 511 95 171
Secretariaat & Scriba Leonard Verspui scriba@immanuelkerkveldhoven.nl 040 230 11 99
Voorzitter CvK Roelof Haak rhaak@planet.nl 040 254 47 88
Secretaris CvK Eelco Ravenhorst eelco.ravenhorst@gmail.com 040 253 92 79
Ledenadministratie An Maring ledenadministratie@immanuelkerkveldhoven.nl 040 257 26 88
Pastoraat      
Seniorenpastoraat-contactnetwerk Nel Kruize
 
nellykruize@hotmail.com
contactnetwerk@immanuelkerkveldhoven.nl
040 787 51 93
 
Welkomgroep - nieuwe leden   info@immanuelkerkveldhoven.nl  
Jeugd en jonge ouders Kees Bikker keesbikker@tiscali.nl 040 254 25 49
Kruispunten van het leven Ds. Wim Dekker w.dekker.vdm@planet.nl 040 202 42 40
Jeugdraad      
Coördinator / jeugdouderling Kees Bikker  keesbikker@tiscali.nl 040 254 25 49
Communicatie Wouter de Geus wdegeus@gmail.com 06 239 10 813
Penningmeester Hielke Schoonewelle penn.jeugdraad@immanuelkerkveldhoven.nl 040 254 93 55
Kindernevendienstcoördinator Renee de Kok jan_renee@hotmail.com  
Kinderoppascoördinator Eline Hosmar eline.hosmar@gmail.com 06 382 69 877
Diaconaal werk Voor diaconale ondersteuning en Bloemenfonds voor bloemengroet  
Coördinator Diaconie Ankie Buijs ankie.buijs@kpnmail.nl 040 253 87 62
Gemeente diaconaat Astrid Schoonewelle   06 421 91 081
Bloemengroet: doorgeven aan de predikant   
Website      
Technisch beheer Wouter de Geus wdegeus@gmail.com 06 239 10 813
Webredacteur Hans Kok website@immanuelkerkveldhoven.nl  06 538 50 909
Agenda Gerard Hosmar agenda@immanuelkerkveldhoven.nl 06 204 05 113
Nieuwsbrief Berichten voor e-mail nieuwsbrief (wekelijks) nieuwsbrief@immanuelkerkveldhoven.nl  
Kerkblad SAMEN      
Redactie Gerwim Goorhuis
Thijs Soede
Rolf Bennik
Wouter de Geus
Roedi Stevenson
ErnstJan Groeneveld
Gerard Hosmar
redactie@immanuelkerkveldhoven.nl  
Bezorging Ernstjan Groeneveld groeneijk@gmail.com 040 204 67 18
Administratie Henk Rutgers henk.rutgers@onsmail.nl 040 254 55 43
Ledenlijst Samen Leny de Geus lenydegeus@gmail.com 040 254 04 87
Financieel      
Bijdragen administratie Hans Brave hwbrave@onsbrabantnet.nl 040 254 31 76
Informatie collectebonnen Wim van der Kruk wim.van.der.kruk@hccnet.nl 040 253 69 02
Overige diensten      
Kerkdienst online beluisteren Simon Wijma   040 254 42 36
Autodienst Gerwim Goorhuis   040 254 37 23

  

Rekeningnummers:

 

 
Kerkblad Samen NL36 INGB 0003 3270 54 Kerkblad Samen vd Prot. Gem. te VHV
Actie Vitaal / Verbouwing NL71 RABO 0373 7307 56 Innovatie Immanuelkerk Veldhoven
Kerkbalans NL68 RABO 0373 7307 13 CvK Prot. Gem. Veldhoven
Helpen ver weg NL83 INGB 0003 8927 85 ZWO raad Prot. Gem. te Veldhoven
Helpen dichtbij en bloemenfonds NL64 INGB 0003 9250 40 Diakonale raad Prot Kerk
Collectebonnen NL74 RABO 0159 6237 66 Collecterekening Prot. Gem. Veldhoven
Solidariteitskas, PKN NL46 RABO 0373 7307 21 CvK PGV inz. Solidariteitskas en Oudejaarscollect
Immanuelfonds NL25 ABNA 0814 4227 80 Prot. Gem. VHVN. Immanuelfonds

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met